Istoric

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Slobozia-Ciorăști făcea parte din plasa Marginea de Sus a județului Râmnicu Sărat și era formată din satele Ciorăști, Siliștea, Armeni, Oreavu și Dumitreni, având o populație totală de 1664 de locuitori. În comună funcționau o biserică zidită în 1863 și o școală mixtă datând din 1884.[7] Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Cotești a aceluiași județ, cu o populație de 2153 de locuitori în satele Armeni, Ciorăști, Oreavu și Slobozia.[8] În 1931, satul Oreavu a fost transferat comunei Gugești.
În 1950, comuna a trecut la raionul Focșani din regiunea Putna, apoi (după 1952) din regiunea Bârlad și (după 1956) din regiunea Galați. În 1968, a fost transferată la județul Vrancea.