Asistență socială

Acte necesare

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei (ASF)
Acte necesare depunerii ajutorului social – Venit Minim Garantat
Acte necesare pentru alocația de stat pentru copii
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație/stimulent creștere copil
Acte necesare alocație copil născut în străinatate
Acte necesare la depunerea dosarului de evaluare complexă a copilului cu grad de handicap
Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protecția Copilului
Acte necesare pentru angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
Acte necesare în vederea instituirii curatelei speciale (curator străin)
Acte necesare în vederea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de plasament familial
Acte necesare la solicitarea acordului de schimbare de la asistent personal la indemnizație de însotițor
Acte necesare stimulent educational
Opis dosar de indemnizație/stimulent creștere copil

Cereri Asistență socială

Cerere pentru acordarea ajutorului social
Cerere pentru modificarea a datelor
Cerere de acordare a unui ajutor de urgență
Cerere stimulent educational

Protecția victimelor violenței

Adresa Primarie
Adresa politie
Cerere Ordin de protectie
Minuta
Nota telefonica

Persoane cu handicap copii și adulți

Acte necesare institutionalizare persoane cu dizabilitati
Cerere institutionalizare persoane cu handicap
Ancheta handicap adult
Cerere tip ancheta
Cerere tip evaluare la domiciliu
Cerere tip persoana cu handicap – se completeaza doar de catre persoana cu handicap
Cerere tip reevaluare complexă
Cerere schimbare de la asistent personal la indemnizație de însotițor
Contestație certificat emis de comisie

Protecția persoanelor vârstnice

Acte necesare institutionalizare persoane varstnice
Cerere institutionalizare persoane varstnice

Protecția copilului

Cerere tip evaluare caz nou
Contract consiliere
Contract furnizare servicii
Fisa redirectionare caz
Plan de interventie
Raport consiliere
Raport de vizita
Raport evaluare initiala
Raport inchidere caz
Anchetă socială copil cu handicap
Factorii de mediu
Fișă evaluare psihologică copil
Fișă medicală sintetică
Fișă psihopedagogică