Anunturi

Anunturi


Secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019


Anunt executare silita

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI
CIF/CUI 4297843
TELEFON/FAX 0237/256942
E_MAIL :
primaria_sloboziaciorasti@yahoo.com
Nr.3269/27.06.2017


ANUNT PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI, titular al planului „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI”, anunță publicul interesat asupra încadrării planului menționat în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004 cu obligativitatea realizării Raportului de mediu.
Informațiile cu privire la planul susmenționat pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Slobozia Ciorăști, județul Vrancea și la sediul A.P.M. Vrancea
Observațiile publicului se vor primi în scris la A.P.M. Vrancea, strada Dinicu Golescu, nr. 2, până la data de 06.08.2017.


ANUNT PUBLIC

Primarul comunei Slobozia Ciorasti anunta publicul si autoritatile interesate despre intentia de actualizare PUG si RLU - ,, REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SLOBOZIA CIORASTI, JUDETUL VRANCEA’’

Se propune spre revizuire pentru a corela cu necesitatile actuale ale populatiei , investitorilor, extinderea intravilanului existent in vederea spijinirii dezvoltarii comunei .
Cei interesati vor propune la Primaria comunei Slobozia Ciorasti, observatii , comentarii sau semnalari, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maxim 15 zile calendaristice , sp site-ul propriu si la sediul primariei.
Consultarea documentelor complete pentru PUG pot fi solicitate la sediul primariei Slobozia Ciorasti, la inspector Danaila Gheorghe(tel. 0237256942) , responsabil cu consultarea si informarea publicului intre orele 9,00-14,00 in zilele lucratoare .


ANUNT PUBLIC

Domnii Visan Constantin si Visan Cornelia, anunta publicul si autoritatile interesate despre intentia de eleborare PUZ - ,, STATIE MOBILA DE CARBURANTI , SAT JILISTE, COMUNA SLOBOZIA CIORASTI, JUDETUL VRANCEA’’

Se propune introducerea in intravilanul localitatii Jiliste, comuna Slobozia Ciorasti, a terenului pe care se va realiza investitia propusa .

Amplansament UAT Slobozia Ciorasti, extravilan , T 27, P 175

Consultarea documentelor complete pentru PUZ pot fi solicitate la sediul primariei Slobozia Ciorasti, la inspector Danaila Gheorghe(tel. 0237256942) , responsabil cu consultarea si informarea publicului intre orele 9,00-14,00 in zilele lucratoare .


ANUNȚ privind desfășurarea examenul pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici