Protectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal

I N F O R M A R E

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.
Vă informăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță și sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
► Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):
- Nume și prenume: Lupu Mihaela Rodica;
- Adresă e-mail: primaria_sloboziaciorasti@yahoo.com, telefon 0237256942
► Prin completarea formularelor, solicitanții iși dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Comunei Slobozia Ciorăști.
► Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare;
- dreptul de acces la date;
- dreptul la rectificare;
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
- dreptul la restricționarea prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opoziție;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
- dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.
► Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată:
- Primăriei Comunei Slobozia Ciorăști;
- persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail mai sus menționată, telefon 0237256942, la sediul primariei
► Scopurile prelucrării:
- Resurse umane;
- Gestiune economico-financiară și administrativă;
- Statistică;
- Evidența populației și stare civilă;
- Constatarea și sancționarea contravențiilor;
- Protecția și securitatea persoanelor și a bunurilor;
- Protecție și asistență socială;
- Registratură;
- Soluționare petiții/sesizări;
- Arhivare;
- Tranzacții spații comerciale;
- Gestionarea declarațiilor de avere și de interese.
► Legalitatea prelucrării – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016

Politica de confidenţialitate privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Scrisoare de informare din partea Comunei Slobozia Ciorăşti privind GDPR