Anunturi

Anunturi


ANUNȚ PUBLIC


PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORAȘTI anunță publicul interesat de "CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE" privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru documentatia denumita ca" ELABORARE P.U.Z. PENTRU ATRAGERE TEREN IN INTRAVILAN, PENTRU CREARE ACCESURI AUTO, PLATFORME DETONATE ZONA FERMA CONSITERFIN SI IMPREJMUIRE, pe suprafata de 14261.00mp, teren aflat in Comuna Slobozia Ciorasti, sat Slobozia Ciorasti, Ferma 5, tarla T12, parcela P58, Nr. cad. 53975, judetul Vrancea", avand ca beneficiar pe S.C. CONSINTERFIN S.R.L., reprezentata prin Lars Vesten Drescher.
Detalii aici!

ANUNȚ PUBLIC


PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORAȘTI, titular al planului ,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI", anunță publicul interesat asupra încadrării planului menționat în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării Raportului de mediu.
Informațiile cu privire la planul susmenționat pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Slobozia Ciorăști, județul Vrancea și la sediul A.P.M. Vrancea.
Observațiile publicului se vor primi in scris la A.P.M. Vrancea, strada Dinicu Golescu, nr. 2, pana la data de 26.03.2021.


ANUNȚ PUBLICPrimaria comunei Slobozia Ciorăști, județul Vrancea, anunță publicul și autoritățile interesate despre intenția de actualizare Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism,, REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI , JUDETUL VRANCEA"


ANUNȚ PUBLICINTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONALANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUIProces verbal de predare/primire documentație tehnică cadastru
Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 1.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 2.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 3.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 4.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 5.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 6.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 7.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 8.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 9.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 10.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 11.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 12.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 13.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 14.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 15.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 16.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 17.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 18.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 19.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 20.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 21.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 22.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 23.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 24.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 25.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 26.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 27.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 28.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 29.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 30.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 31.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 32.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 33.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 34.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 35.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 36.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 37.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 38_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 39_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 40_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 41_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 42_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 43_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 44_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 45_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 46_Intravilan Armeni.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 47_Intravilan Armeni.pdf


Centralizator nominal rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant aferent functiei de conducere-secretar general al UAT SL.Ciorasti ,judetul Vrancea.


Proces verbal afisare rezultate interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant aferent functiei de conducere-secretar general al UAT SL.Ciorasti ,judetul Vrancea.


Proces verbal afisare rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant aferent functiei de conducere-secretar general al UAT SL.Ciorasti ,judetul Vrancea.


Proces verbal selectie dosar de inscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant aferent functiei de conducere-secretar general al UAT SL.Ciorasti ,judetul Vrancea.
Consultati documentul atasat.


Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de secretar general al UAT Slobozia Ciorăști, jud.Vrancea


Secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019


Anunt executare silita

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI
CIF/CUI 4297843
TELEFON/FAX 0237/256942
E_MAIL :
primaria_sloboziaciorasti@yahoo.com
Nr.3269/27.06.2017


ANUNT PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI, titular al planului „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI”, anunță publicul interesat asupra încadrării planului menționat în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004 cu obligativitatea realizării Raportului de mediu.
Informațiile cu privire la planul susmenționat pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Slobozia Ciorăști, județul Vrancea și la sediul A.P.M. Vrancea
Observațiile publicului se vor primi în scris la A.P.M. Vrancea, strada Dinicu Golescu, nr. 2, până la data de 06.08.2017.


ANUNT PUBLIC

Primarul comunei Slobozia Ciorasti anunta publicul si autoritatile interesate despre intentia de actualizare PUG si RLU - ,, REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SLOBOZIA CIORASTI, JUDETUL VRANCEA’’

Se propune spre revizuire pentru a corela cu necesitatile actuale ale populatiei , investitorilor, extinderea intravilanului existent in vederea spijinirii dezvoltarii comunei .
Cei interesati vor propune la Primaria comunei Slobozia Ciorasti, observatii , comentarii sau semnalari, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maxim 15 zile calendaristice , sp site-ul propriu si la sediul primariei.
Consultarea documentelor complete pentru PUG pot fi solicitate la sediul primariei Slobozia Ciorasti, la inspector Danaila Gheorghe(tel. 0237256942) , responsabil cu consultarea si informarea publicului intre orele 9,00-14,00 in zilele lucratoare .


ANUNT PUBLIC

Domnii Visan Constantin si Visan Cornelia, anunta publicul si autoritatile interesate despre intentia de eleborare PUZ - ,, STATIE MOBILA DE CARBURANTI , SAT JILISTE, COMUNA SLOBOZIA CIORASTI, JUDETUL VRANCEA’’

Se propune introducerea in intravilanul localitatii Jiliste, comuna Slobozia Ciorasti, a terenului pe care se va realiza investitia propusa .

Amplansament UAT Slobozia Ciorasti, extravilan , T 27, P 175

Consultarea documentelor complete pentru PUZ pot fi solicitate la sediul primariei Slobozia Ciorasti, la inspector Danaila Gheorghe(tel. 0237256942) , responsabil cu consultarea si informarea publicului intre orele 9,00-14,00 in zilele lucratoare .


ANUNȚ privind desfășurarea examenul pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici