Asistență socială

Asistență socială

Directii

Plan actiune servicii sociale 2019
Regulament organizare si functionare compartiment asistenta sociala
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-2020

Legislația beneficiilor de asistenţă socială

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată.
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011.
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conditii acordare stimulent educational


Acte necesare

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei (ASF)
Acte necesare depunerii ajutorului social - Venit Minim Garantat
Acte necesare pentru alocația de stat pentru copiii
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație/stimulent creștere copil
Acte necesare alocație copil născut în străinatate
Acte necesare la depunerea dosarului de evaluare complexă a copilului cu grad de handicap
Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protecția Copilului
Acte necesare pentru angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
Acte necesare în vederea instituirii curatelei speciale (curator străin)
Acte necesare în vederea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de plasament familial
Acte necesare la solicitarea acordului de schimbare de la asistent personal la indemnizație de însotițor
Acte necesare stimulent educational
Opis dosar de indemnizație/stimulent creștere copil


Cereri Asistență socială

Cerere pentru acordarea ajutorului social
Cerere pentru modificarea a datelor
Cerere de acordare a unui ajutor de urgență
Cerere stimulent educational


Protecția victimelor violenței

Adresa Primarie
Adresa politie
Cerere Ordin de protectie
Minuta
Nota telefonica


Persoane cu handicap copii și adulți

Acte necesare institutionalizare persoane cu dizabilitati
Cerere institutionalizare persoane cu handicap
Ancheta handicap adult
Cerere tip ancheta
Cerere tip evaluare la domiciliu
Cerere tip persoana cu handicap - se completeaza doar de catre persoana cu handicap
Cerere tip reevaluare complexăi
Cerere schimbare de la asistent personal la indemnizație de însotițor
Contestație certificat emis de comisie


Protecția persoanelor vârstnice

Acte necesare institutionalizare persoane varstnice
Cerere institutionalizare persoane varstnice


Protecția copilului

Cerere tip evaluare caz nou
Contract consiliere
Contract furnizare servicii
Fisa redirectionare caz
Plan de interventie
Raport consiliere
Raport de vizita
Raport evaluare initiala
Raport inchidere caz
Anchetă socială copil cu handicap
Factorii de mediu
Fișă evaluare psihologică copil
Fișă medicală sintetică
Fișă psihopedagogică


Cereri Asistență socială

Acte necesare Ajutor Social
Acte necesare alocatie de stat si ICC
Acte necesare Alocatie Sustinere Familiala
Acte necesare Venit Minim Garantati
Acte necesare Ajutor Incalzire
Adeverinta stimulent insertie
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar / alocației de stat pentru copii
Formular pentru copii nascuti in spatiul UE
Acte necesare alocatie de stat pentru copii
Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
Acte necesare pentru acordarea stimulentului de insertiei
Cerere indemnizatie pentru cresterea copilului

Pentru a vizualiza trebuie sa aveti instalat Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/