Urbanism

Urbanism


ANUNȚ PUBLIC


PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CIORAȘTI, titular al planului ,,REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SLOBOZIA CIORĂȘTI", anunță publicul interesat asupra încadrării planului menționat în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării Raportului de mediu.
Informațiile cu privire la planul susmenționat pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Slobozia Ciorăști, județul Vrancea și la sediul A.P.M. Vrancea.
Observațiile publicului se vor primi in scris la A.P.M. Vrancea, strada Dinicu Golescu, nr. 2, pana la data de 26.03.2021.


ANUNȚ PUBLICPrimaria comunei Slobozia Ciorăști, județul Vrancea, anunță publicul și autoritățile interesate despre intenția de actualizare Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism,, REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI , JUDETUL VRANCEA"


ANUNȚ PUBLICINTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONALANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUIProces verbal de predare/primire documentație tehnică cadastru
Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 1.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 2.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 3.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 4.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 5.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 6.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 7.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 8.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 9.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 10.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 11.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 12.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 13.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 14.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 15.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 16.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 17.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 18.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 19.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 20.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 21.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 22.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 23.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 24.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 25.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 26.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 27.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 28.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 29.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 30.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 31.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 32.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 33.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 34.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 35.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 36.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 37.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 38_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 39_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 40_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 41_Intravilan Slobozia Ciorasti.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 42_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 43_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 44_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 45_Intravilan Jiliste.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 46_Intravilan Armeni.pdf
Slobozia Ciorasti_Plan cadastral_Plansa 47_Intravilan Armeni.pdf