Anunțuri

Primaria comunei Slobozia Ciorasti, cu sediul in sat Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, in conformitate cu prevederile  art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) si art. VII alin.(7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie, vacante de:

-consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil perioada nedeterminata- ID 383254

inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Taxe si impozite perioada nedeterminata- ID 383253

Citește anunțul integral….

Documente necesare:

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Primăria comunei SLOBOZIA CIORĂȘTI anunță semnarea contractului de finanțare nr. 2316/DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, comuna Slobozia Ciorăști, jud. Vrancea”.
Perioada de implementare a proiectului cuprinsă între 07.09.2023 – 31.12.2024, această perioadă cuprinzând și activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare.